COmmittee Members

Executive Committee

 • Lesia Kicak RD, President & Chair
 • Teresa Taillefer RD, Vice-President
 • Kerri LaBrecque RD
 • John Regan

Discipline/Fitness to Practice Committees

 • Kerri LaBrecque RD, Chair
 • Santhikumar Chandrasekharan
 • Raynold D'Sa
 • Lesia Kicak RD
 • Donna Hennyey RD
 • Israel Ogbechie
 • Trina Pearson RD
 • John Regan
 • Teresa Taillefer RD
 • Pavel Tomilin
 • Cindy Tsai RD
 • Denis Tsang RD
 • Ann Watt RD
 • Elizabeth Wood

Inquiries, Complaints and Reports Committee

 • Kerri LaBrecque RD, Chair
 • Santhikumar Chandrasekharan
 • Raynold D'Sa
 • Barbara Grohmann RD
 • Israel Ogbechie
 • Pavel Tomilin
 • Trina Pearson RD
 • John Regan
 • Teresa Taillefer RD
 • Cindy Tsai RD 
 • Ann Watt RD

Patient Relations Committee

 • Teresa Taillefer RD,  Chair
 • Donna Hennyey, RD
 • Santhikumar Chandrasekharan

Quality Assurance Committee

 • Khashayar Amirhosseini RD,  Chair
 • Santhikumar Chandrasekharan
 • Raynold D'Sa
 • Donna Hennyey RD
 • Lesia Kicak RD
 • Trina Pearson RD
 • Pavel Tomilin
 • Denis Tsang RD
 • Elizabeth Wood

Registration Committee

 • Denis Tsang RD, Chair
 • Ruchika Wadhwa RD
 • Lesia Kicak RD
 • Donna Hennyey RD
 • John Regan
 • Pavel Tomilin
 • Elizabeth Wood

Professional Practice COMMITTEE

 • John Regan, Chair
 • Megan Charlish RD
 • Kerri LaBrecque RD
 • Barbara Major-McEwan RD
 • Israel Ogbechie
 • Ann Watt RD

Audit COMMITTEE

 • Kerri LaBrecque RD, Chair
 • Donna Hennyey RD
 • John Regan
 • Pavel Tomilin

Elections COMMITTEE

 • John Regan
 • Pavel Tomilin

Registrar Performance &  COMpensatioN Committee

 • Lesia Kicak RD, Chair and President
 • John Regan
 • Denis Tsang RD
 • Kerri LaBrecque RD
 • Teresa Taillefer RD